Super Lines


Đối với quy tắc chung của Super Lines: Bấm vào đây

*Vui lòng tham khảo Quy tắc ( bên trong nền tảng Super Lines ) để biết phán quyết cụ thể của Sport, Category & Prop.

Super Lines cung cấp một lựa chọn tuyệt vời cho các cược trong trận đấu về Soccer, Baseball, Hockey, Football, Basketball and Tennis. Bạn sẽ tìm thấy các cược trong trận đấu cho hầu hết các trận đấu trong ngày.

Nơi tìm Super Lines Lines

Đăng nhập và bấm vào “Super Lines" từ menu thả xuống của Sportsbook. Bạn cũng có thể truy cập trực tiếp Super Lines từ menu thả xuống trước khi bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi.

Bạn sẽ thấy một loạt các môn thể thao được liệt kê dưới NOW PLAYING. Trong mỗi môn thể thao, bạn sẽ thấy các tùy chọn được liệt kê. Bấm vào lựa chọn của bạn. Bạn có thể thêm bao nhiêu tùy ý từ menu.

Khi bạn đã chọn cược của mình, thêm số tiền bạn muốn đặt cược và sau đó bấm vào Place Bet nếu bạn có cược bạn muốn hoặc Clear Bet Slip nếu bạn muốn hủy cá cược. Đặt cược tối đa là $500 trên số tiền gốc.

Đừng quên kiểm tra các sự kiện trực tiếp sắp diễn ra cho ngày hôm đó!

*Football currently unavailable.