PayoutsBitcoin


Tất cả việc rút tiền bằng Bitcoin phải được gửi qua cashier online và sẽ được xác minh qua địa chỉ email trong tài khoản. Nếu việc rút tiền KHÔNG được xác minh trong vòng 48 tiếng, việc rút tiền sẽ bị hủy bỏ.

Tất cả tài khoản yêu cầu rút tiền bằng Bitcoin phải kích hoạt Device-based Authentication Service trước khi gửi yêu cầu. Nếu không làm vậy, việc rút tiền sẽ bị hủy.

Số tiền tối thiểu có thể yêu cầu rút ra thông qua online cashier là $50, tối đa là $10,000.

Cách thức rút tiền này luôn “Subject to availability” (Tùy thuộc vào tình trạng có sẵn). Nên kiểm tra với Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi để xác nhận sự có sẵn và thực hiện việc rút tiền của bạn bằng BTC.

Khách hàng ĐỘC QUYỀN Bitcoin có thể yêu cầu tối đa $10,000 cho mỗi lần

Những khách hàng không phải độc quyền hoặc chưa bao giờ nạp tiền bằng Bitcoin, có thể rút một lần bằng Bitcoin sau mỗi 7 ngày lên đến $5,000. Rút tiền bằng Bitcoin đã được cung cấp cho tất cả khách hàng với mục tiêu chuyển đổi khách hàng của chúng tôi thành những người nạp tiền độc quyền bằng Bitcoin. Những khách tiếp tục yêu cầu rút tiền bằng Bitcoin và sau đó nạp tiền bằng cách thức khác có thể bị loại bỏ cách thức rút tiền này hoặc bị hạn chế chỉ được nạp tiền bằng Bitcoin.

Giá trung bình cho mua bán từ bitpay hoặc các dịch vụ trao đổi bitcoin khác sẽ được sử dụng cho tất cả các chuyển đổi tiền bằng USD tại thời điểm rút tiền. Ban quản lý có quyền thay đổi các trang web chuyển đổi BTC mà không cần thông báo trước.

Có thể yêu cầu rút tiền bất cứ lúc nào, tuy nhiên, tiền sẽ không được trừ ra khỏi tài khoản của bạn đến khi việc rút tiền được thực hiện.

Money Transfers


contact us for more information about this method

Để biết thêm thông tin, liên hệ Dịch Vụ Khách Hàng.

 

Có thể yêu cầu rút tiền bất cứ lúc nào, tuy nhiên, tiền sẽ không được trừ ra khỏi tài khoản của bạn đến khi việc rút tiền được thực hiện.

Wire Transfer


Số tiền rút tối thiểu cho Wire Transfer là $1,000, và tối đa là $5,000. Rút tiền bằng Wire Transfer mất từ 4-6 ngày làm việc. Liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng để xác nhận việc đủ điều kiện cho cách thức rút tiền này.

Rút tiền bằng Wire Transfer được thực hiện từ Thứ Hai đến Thứ Năm từ 9:00 AM ET đến 1:00 PM ET. Không thể rút tiền lần đầu tiên bằng Wire Transfer.

Để thực hiện việc rút tiền bằng Wire Transfer bạn cần gửi email mẫu đơn hoàn tất của Wire Transfer tới [email protected]. Một số ngân hàng và tất cả credit uinons sẽ không nhận Wire Transfer. Liên hệ Dịch Vụ Khác Hàng để được hướng dẫn chi tiết.

Wire Transfer có phí là $60. Lưu ý rằng ngân hàng của bạn có thể tính phụ phí $5 đến $45 để nhận wire transfer. Bất kỳ khoản phí nào được tính bởi ngân hàng của bạn để nhận chuyển khoản sẽ không được hoàn trả lại.

Có thể yêu cầu rút tiền bất cứ lúc nào, tuy nhiên, tiền sẽ không được trừ ra khỏi tài khoản của bạn đến khi việc rút tiền được thực hiện.

Vietnam Wire Transfers

Lucky99.eu hiện tại có thể cho bạn rút tiền ở Việt Nam. Bạn có thể rút tiền từ $100 - $10,000 cho mỗi lần. Vietnam Wire mất 1-2 ngày làm việc. Liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Bạn có thể rút tiền bằng Vietnam Wire 7 ngày một tuần từ 9:00 AM ET đến 1:00 PM ET.

Rút tiền bằng Vietnam Wire sẽ không tính phí. Lưu ý rằng, Vietnam Wire sẽ được chuyển đổi từ USD sang tiền VND, và được tính theo tỷ giá trên thị trường.

Có thể yêu cầu rút tiền bất cứ lúc nào, tuy nhiên, tiền sẽ không được trừ ra khỏi tài khoản của bạn đến khi việc rút tiền được thực hiện.

Checks


Đăng nhập vào tài khoản của bạn, bấm vào Cashier, và bấm vào payout. Bấm vào biểu tượng check, sau đó điền thông tin yêu cầu vào trang sau.

LƯU Ý- Hầu hết các check được gửi từ các ngân hàng ở nước ngoài. Vui lòng xác nhận với ngân hàng của bạn nếu check của ngân hàng nước ngoài sẽ được chấp nhận.

Một tấm check sẽ được gửi trong vòng 48 tiếng sau khi yêu cầu của bạn được gửi và nhập vào trước 12:00 PM ET từ Thứ Hai đến Thứ Năm. Số tiền rút tối thiểu cho check là $1,000 và tối đa là $3,000.

Tiền phí cho check là $60

Tracking numbers của tấm check sẽ không được cung cấp.

Bạn có thể yêu cầu tối đa một tấm check sau 7 ngày. Vui lòng kiểm tra với Dịch Vụ Khách Hàng cho việc có sẵn.

Check bị trả lại do sự cố giao hàng vì địa chỉ không chính xác hoặc không đầy đủ để xác định vị trí người nhận sẽ phải chịu khoản phí để dừng thanh toán là $250. Điều này sẽ khiến bạn không được nhận check trong tương lai.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể gửi check đến tiểu bang Washington.

Khách hàng nhận check bằng cách chuyển phát nhanh trong khoảng 7 ngày làm việc sau ngày rút tiền được thực hiện.

Checks nên được bỏ vào ngay khi nhận được. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ check nào bỏ vào sau 2 tuần kế từ ngày phát hành.

Điều lệ nội bộ của một số ngân hàng có thể gây ra việc chậm trễ trong quá trình tiền được trả.

Để nhận được khoản tiền trả lại của rút tiền bằng check, check chính gốc phải được gửi qua chuyển phát nhanh cho chúng tôi. Tiền sẽ không được bỏ vào cho đến khi chúng tôi nhận lại check. Phí chuyển phát nhanh hoặc bất kỳ khoản phí phát sinh khác sẽ không được trả lại.

 

Có thể yêu cầu rút tiền bất cứ lúc nào, tuy nhiên, tiền sẽ không được trừ ra khỏi tài khoản của bạn đến khi việc rút tiền được thực hiện.

Liên hệ Dịch Vụ Khách Hàng để biết thêm thông tin.

LƯU Ý- Rút tiền bằng check được gửi bằng chuyển phát nhanh CHỈ đến tên và địa chỉ đã đăng ký. Việc sai địa chỉ là trách nhiệm của khách hàng và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ hoặc thất lạc tấm check do thông tin địa chỉ không chính xác hoặc không đầy đủ. Vui lòng đảm bảo chính xác địa chỉ trên tài khoản với Dịch Vụ Khách Hàng TRƯỚC KHI việc rút tiền được thực hiện, điều này sẽ giúp đảm bảo việc nhận tấm check được gửi đến bạn.