PayoutsBitcoin


Các khoản thanh toán bitcoin phải được yeu cau qua thu ngân trực tuyến ( Cashier) và có thể yêu cầu xác minh qua email thông qua địa chỉ email trong hồ sơ. Email xác nhận được gửi , phải được trả lời trong vòng 48 giờ, nếu không yeu cau thanh toán sẽ bị từ chối.

Số tiền tối thiểu có thể yêu cầu rút ra thông qua online cashier là $50, tối đa là $10,000.

Khách hàng ĐỘC QUYỀN Bitcoin có thể yêu cầu tối đa $10,000 cho mỗi lần

Khách hàng chưa duoc nang cap thanh " exclusive" với Bitcoin, Bitcoin Cash hoặc Litecoin hoặc hoàn toàn không gửi tiền với các phương thức đó, co the nhận một khoản thanh toán Bitcoin cứ sau 7 ngày với tối đa $ 5.000. Xuất chi qua Bitcoin đã được cung cấp cho tất cả khách hàng để chuyển đổi khách hàng của chúng tôi thành người gửi tiền độc quyền của Crypto.

Khách hàng tiếp tục yêu cầu thanh toán Bitcoin và sau đó gửi tiền bằng các phương thức khác ngoài Crypto se bi bị loại bỏ phương thức thanh toán này.

Giá trung bình cho mua bán từ bitpay hoặc các dịch vụ trao đổi bitcoin khác sẽ được sử dụng cho tất cả các chuyển đổi tiền bằng USD tại thời điểm rút tiền. Ban quản lý có quyền thay đổi các trang web chuyển đổi BTC mà không cần thông báo trước.

Có thể yêu cầu rút tiền bất cứ lúc nào, tuy nhiên, tiền sẽ không được trừ ra khỏi tài khoản của bạn đến khi việc rút tiền được thực hiện.

Wire Transfer


Số tiền rút tối thiểu cho Wire Transfer là $1,000, và tối đa là $9,500. Rút tiền bằng Wire Transfer mất từ 4-6 ngày làm việc. Liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng để xác nhận việc đủ điều kiện cho cách thức rút tiền này.

Rút tiền bằng Wire Transfer được thực hiện từ Thứ Hai đến Thứ Năm từ 9:00 AM ET đến 1:00 PM ET. Không thể rút tiền lần đầu tiên bằng Wire Transfer.

Để xử lý khoản thanh toán Chuyển khoản, bạn cần gửi email yêu cầu Chuyển khoản đã hoàn thành của mình tới [email protected]. Một số ngân hàng và tất cả các công đoàn tín dụng không được phép thi du nhu Credit Union hay nhung nha bank khong nhan Chuyen khoan . Xin vui long Liên hệ với nhan vien để nhận hướng dẫn them chi tiết.

Wire Transfer có phí là $60. Lưu ý rằng ngân hàng của bạn có thể tính phụ phí $5 đến $45 để nhận wire transfer. Bất kỳ khoản phí nào được tính bởi ngân hàng của bạn để nhận chuyển khoản sẽ không được hoàn trả lại.

Có thể yêu cầu rút tiền bất cứ lúc nào, tuy nhiên, tiền sẽ không được trừ ra khỏi tài khoản của bạn đến khi việc rút tiền được thực hiện.

Vietnam Wire Transfers

Lucky99.eu hiện tại có thể cho bạn rút tiền ở Việt Nam. Bạn có thể rút tiền từ $100 - $10,000 cho mỗi lần. Vietnam Wire mất 1-2 ngày làm việc. Liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Bạn có thể rút tiền bằng Vietnam Wire 7 ngày một tuần từ 9:00 AM ET đến 1:00 PM ET.

Rút tiền bằng Vietnam Wire sẽ không tính phí. Lưu ý rằng, Vietnam Wire sẽ được chuyển đổi từ USD sang tiền VND, và được tính theo tỷ giá trên thị trường.

Có thể yêu cầu rút tiền bất cứ lúc nào, tuy nhiên, tiền sẽ không được trừ ra khỏi tài khoản của bạn đến khi việc rút tiền được thực hiện.

Checks


Đăng nhập vào tài khoản của bạn, bấm vào Cashier, và bấm vào payout. Bấm vào biểu tượng check, sau đó điền thông tin yêu cầu vào trang sau.

LƯU Ý- Hầu hết các check được gửi từ các ngân hàng ở nước ngoài. Vui lòng xác nhận với ngân hàng của bạn nếu check của ngân hàng nước ngoài sẽ được chấp nhận.

Một tấm check sẽ được gửi trong vòng 48 tiếng sau khi yêu cầu của bạn được gửi và nhập vào trước 12:00 PM ET từ Thứ Hai đến Thứ Năm. Số tiền rút tối thiểu cho check là $1,000 và tối đa là $3,000.

Tiền phí cho check là $60

Tracking numbers của tấm check sẽ không được cung cấp.

Bạn có thể yêu cầu tối đa một tấm check sau 7 ngày. Vui lòng kiểm tra với Dịch Vụ Khách Hàng cho việc có sẵn.

Check bị trả lại do sự cố giao hàng vì địa chỉ không chính xác hoặc không đầy đủ để xác định vị trí người nhận sẽ phải chịu khoản phí để dừng thanh toán là $250. Điều này sẽ khiến bạn không được nhận check trong tương lai.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể gửi check đến tiểu bang Washington.

Khách hàng nhận check bằng cách chuyển phát nhanh trong khoảng 7 ngày làm việc sau ngày rút tiền được thực hiện.

Check nên được gửi , phai deposit qua giao dịch viên ngân hàng , ngay khi nhận được. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ Check nào được gửi sau 2 tuần kể từ ngày phát hành.

Điều lệ nội bộ của một số ngân hàng có thể gây ra việc chậm trễ trong quá trình tiền được trả.

Để nhận được khoản tiền trả lại của rút tiền bằng check, check chính gốc phải được gửi qua chuyển phát nhanh cho chúng tôi. Tiền sẽ không được bỏ vào cho đến khi chúng tôi nhận lại check. Phí chuyển phát nhanh hoặc bất kỳ khoản phí phát sinh khác sẽ không được trả lại.

 

Có thể yêu cầu rút tiền bất cứ lúc nào, tuy nhiên, tiền sẽ không được trừ ra khỏi tài khoản của bạn đến khi việc rút tiền được thực hiện.

Liên hệ Dịch Vụ Khách Hàng để biết thêm thông tin.

LƯU Ý- Rút tiền bằng check được gửi bằng chuyển phát nhanh CHỈ đến tên và địa chỉ đã đăng ký. Việc sai địa chỉ là trách nhiệm của khách hàng và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ hoặc thất lạc tấm check do thông tin địa chỉ không chính xác hoặc không đầy đủ. Vui lòng đảm bảo chính xác địa chỉ trên tài khoản với Dịch Vụ Khách Hàng TRƯỚC KHI việc rút tiền được thực hiện, điều này sẽ giúp đảm bảo việc nhận tấm check được gửi đến bạn.


ACH Transfers

Số tiền thanh toán ACH tối thiểu là $ 500. Số tiền tối đa là $ 4,250. Khoảng thời gian ước tính để nhận được khoản thanh toán là từ 4 đến 6 ngày làm việc kể từ khi chúng tôi xử lý.

Phí cho Khoản thanh toán ACH là 100 đô la.

Các khoản rút tiền ACH (Automated Clearing House) được xử lý vào tài khoản ngân hàng là checking account cá nhân , hoặc Saving account cá nhân được liên kết với tên của bạn.

Các khoản thanh toán được xử lý từ Thứ Hai đến Thứ Năm từ 9 AM theo giờ ET đến 1:00 PM theo giờ ET.

Khách hàng từ Bang New York không đủ điều kiện cho phương thức thanh toán này.

Quan trọng: Tài khoản của bên thứ ba không được chấp nhận , va nhung ngan hang co lien quan den nha nuoc , nhu la` Credit Union nor Federal Banks.

Các khoản thanh toán có thể được yêu cầu bất kỳ lúc nào, tuy nhiên tiền sẽ không được khấu trừ từ tài khoản của bạn cho đến khi khoản thanh toán được xử lý. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với bộ phận phuc vu Khách hàng.