Payouts
Bitcoin (BTC)

Các khoản thanh toán bitcoin phải được yêu cầu qua thu ngân trực tuyến (Cashier) và có thể yêu cầu xác minh qua email thông qua địa chỉ email trong hồ sơ. Email xác nhận được gửi, phải được trả lời trong vòng 48 giờ, nếu không yêu cầu thanh toán sẽ bị từ chối.

Số tiền tối thiểu có thể yêu cầu rút ra thông qua online cashier là $50, trong khi số tiền tối đa phụ thuộc vào việc bạn có phải là khách hàng độc quyền của Crypto hay không.

Khách hàng ĐỘC QUYỀN Crypto có thể yêu cầu tối đa $25.000 mỗi giao dịch hàng ngày cho đến khi đạt được tối đa $100.000 mỗi tuần.

Khách hàng chưa được nâng cấp thành "exclusive" Tiền điện tử hoặc hoàn toàn không gửi tiền với các phương thức đó, có thể nhận một khoản thanh toán Bitcoin cứ sau 7 ngày với tối đa $10.000. Xuất chi qua Bitcoin đã được cung cấp cho tất cả khách hàng để chuyển đổi khách hàng của chúng tôi thành người gửi tiền độc quyền của Crypto.

Giá trung bình cho mua bán từ coinmarketcap.com hoặc các dịch vụ trao đổi bitcoin khác sẽ được sử dụng cho tất cả các chuyển đổi tiền bằng USD tại thời điểm rút tiền. Ban quản lý có quyền thay đổi các trang web chuyển đổi BTC mà không cần thông báo trước.

Có thể yêu cầu rút tiền bất cứ lúc nào, tuy nhiên, tiền sẽ không được trừ ra khỏi tài khoản của bạn đến khi việc rút tiền được thực hiện.Wire Transfers

Số tiền rút tối thiểu cho Wire Transfer là $1,000, và tối đa là $9,500. Rút tiền bằng Wire Transfer mất từ 4-6 ngày làm việc. Liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng để xác nhận việc đủ điều kiện cho cách thức rút tiền này.

Rút tiền bằng Wire Transfer được thực hiện từ Thứ Hai đến Thứ Năm từ 9:00 AM ET đến 1:00 PM ET. Không thể rút tiền lần đầu tiên bằng Wire Transfer.

Để xử lý khoản thanh toán Chuyển khoản, bạn cần gửi email yêu cầu Chuyển khoản đã hoàn thành của mình tới [email protected]. Một số ngân hàng và tất cả các công đoàn tín dụng không được phép thi du nhu Credit Union hay những ngân hàng không nhận Chuyển khoản. Xin vui lòng liên hệ với nhân viên để nhận hướng dẫn thêm chi tiết.

Wire Transfer có phí là 4% số tiền được yêu cầu. Lưu ý rằng ngân hàng của bạn có thể tính phụ phí từ $5 đến $45 để nhận wire transfer. Bất kỳ khoản phí nào được tính bởi ngân hàng của bạn để nhận chuyển khoản sẽ không được hoàn trả lại.

Có thể yêu cầu rút tiền bất cứ lúc nào, tuy nhiên, tiền sẽ không được trừ ra khỏi tài khoản của bạn đến khi việc rút tiền được thực hiện. Khách hàng có thể yêu cầu một khoản thanh toán (1) Dây ngân hàng cứ sau bảy ngày (7). Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng.Checks

Đăng nhập vào tài khoản của bạn, bấm vào Cashier, và bấm vào payout. Bấm vào biểu tượng check, sau đó điền thông tin yêu cầu vào trang sau.

LƯU Ý: Hầu hết các check được gửi từ các ngân hàng ở nước ngoài. Vui lòng xác nhận với ngân hàng của bạn nếu check của ngân hàng nước ngoài sẽ được chấp nhận.

Một tấm check sẽ được gửi trong vòng 48 tiếng sau khi yêu cầu của bạn được gửi và nhập vào trước 12:00 PM ET từ Thứ Hai đến Thứ Năm. Séc có một khoản phí cố định là 4% số tiền xuất chi bất kể loại séc nào.

Séc thường:
Số tiền tối thiểu cho séc thường là $1,000 và tối đa là $3,000.

Check bach kim:
Số tiền tối thiểu để được séc bach kim là $4,000 và tối đa là $9,000.

Để đủ điều kiện nhận Séc bach kim, bạn phải nhận và clear ít nhất hai lần séc trước.

Bạn có thể yêu cầu tối đa một tấm check sau 7 ngày. Vui lòng kiểm tra với Dịch Vụ Khách Hàng để biết việc có sẵn.

Check bị trả lại do sự cố giao hàng vì địa chỉ không chính xác hoặc không đầy đủ để xác định vị trí người nhận sẽ phải chịu khoản phí để dừng thanh toán là $250. Điều này sẽ khiến bạn không được nhận check trong tương lai.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể gửi check đến tiểu bang Washington.

Khách hàng nhận check bằng cách chuyển phát nhanh trong khoảng 7 ngày làm việc sau ngày rút tiền được thực hiện.

Check nên được gửi và phải được deposit qua giao dịch viên ngân hàng ngay khi nhận được. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ Check nào được gửi sau 2 tuần kể từ ngày phát hành.

Điều lệ nội bộ của một số ngân hàng có thể gây ra việc chậm trễ trong quá trình tiền được trả.

Có thể yêu cầu rút tiền bất cứ lúc nào, tuy nhiên, tiền sẽ không được trừ ra khỏi tài khoản của bạn đến khi việc rút tiền được thực hiện. Liên hệ Dịch Vụ Khách Hàng để biết thêm thông tin.

LƯU Ý: Rút tiền bằng check được gửi bằng chuyển phát nhanh CHỈ đến tên và địa chỉ đã đăng ký. Việc sai địa chỉ là trách nhiệm của khách hàng và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ hoặc thất lạc tấm check do thông tin địa chỉ không chính xác hoặc không đầy đủ. Vui lòng đảm bảo chính xác địa chỉ trên tài khoản với Dịch Vụ Khách Hàng TRƯỚC KHI việc rút tiền được thực hiện, điều này sẽ giúp đảm bảo việc nhận tấm check được gửi đến bạn.ACH Transfers

Số tiền thanh toán ACH tối thiểu là $100. Số tiền tối đa là $4,000.

Khoảng thời gian ước tính để nhận được khoản thanh toán là từ 4 đến 6 ngày làm việc kể từ khi chúng tôi xử lý.

Các khoản thanh toán của ACH có một khoản phí cố định là 4% số tiền xuất chi.

Khách hàng có thể yêu cầu tối đa hai khoản thanh toán (2) ACH mỗi tuần (sau khi xác nhận đã nhận được khoản trước đó).

Các khoản thanh toán được xử lý từ Thứ Hai đến Thứ Năm từ 9 AM theo giờ ET đến 1:00 PM theo giờ ET.

Khách hàng từ Bang New York không đủ điều kiện cho phương thức thanh toán này.

Quan trọng: Tài khoản của bên thứ ba không được chấp nhận và các ngân hàng liên quan đến nhà nước, như là Credit Union hoặc Federal Banks.

Các khoản thanh toán có thể được yêu cầu bất kỳ lúc nào, tuy nhiên, tiền sẽ không được khấu trừ từ tài khoản của bạn cho đến khi khoản thanh toán được xử lý. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với bộ phận Phục vụ Khách hàng.Vietnam Wire Transfer

Lucky99.eu hiện tại có thể cho bạn rút tiền ở Việt Nam.

Số tiền tối thiểu: $100
Số tiền tối đa: $10,000

Có phí cố định 4% số tiền được yêu cầu.

Khách hàng có thể yêu cầu tối đa bảy khoản thanh toán dây (7) VIỆT NAM mỗi tuần. Xin lưu ý: khách hàng phải nhận và xóa cái cuối cùng trước khi yêu cầu cái tiếp theo.

Lưu ý rằng: Vietnam Wire sẽ được chuyển đổi từ USD sang tiền VND và được tính theo tỷ giá trên thị trường.

Có thể yêu cầu rút tiền bất cứ lúc nào, tuy nhiên, tiền sẽ không được trừ ra khỏi tài khoản của bạn cho đến khi việc rút tiền được thực hiện.