Wager Types/Payoffs


 


View All Payout Charts

 

Straight Bets - Đặt cược thẳng là một trong những hình thức cá cược thể thao phổ biến nhất mà bạn chọn trước đội nào sẽ thắng trận đấu..

Đối với baseball, bạn đặt cược vào đội nào đến cuối sẽ thắng.

Đối với basketball và football, sẽ có điểm chấp như một phần của cược. Nếu số dương (+), bạn cộng thêm điểm vào điểm số của đội đó. Nếu là số âm (-), bạn trừ số điểm ra khỏi điểm số của đội đó. Bên nào có điểm số cao hơn sao khi điểm được tính là người chiến thắng

Straight Bets Payoffs - Đối với football và basketball, số tiền thắng là $100 cho mỗi $110 đặt cược trừ khi có ghi chú khác. Theo thường lệ khi bạn đặt cược, tiền nước sẽ như một phần cược của bạn. Do đó, $110 sẽ được đặt cược nếu bạn muốn thắng $100 cho cược thẳng

Đối với các môn thể thao không liên quan đến điểm chấp (như baseball hoặc boxing), cược đánh bạt (money line hoặc ML) dùng xác định số tiền thắng. Nếu money line là số âm, thì bạn đặt số tiền của money line cho mỗi $100 đặt cược của bạn. Ví dụ, nếu ML là -135, bạn phải đặt $135 để thắng $100. Nếu money line là số dương, bạn đặt $100 để thắng tiền cược money line. Ví dụ, nếu ML là +125, bạn đặt $100 sẽ thắng $125.

Khi bạn cược ML bằng số tiền vốn, luôn nhập số tiền bạn muốn THẮNG khi đặt cược vào kèo trên (số âm), và nhập vào số tiền bạn chịu THUA khi đặt cược cho kèo dưới. Bạn cũng có thể chọn số tiền “thắng” hoặc “thua” cho dù bạn đặt cược cho đội “kèo trên” hay đội “kèo dưới”.


 

Totals - Cao thấp – Khi bạn đặt cược cho điểm cao thấp, bạn đang cược tổng số điểm được ghi của 2 đội trong trận đấu sẽ cao hơn hay thấp hơn số điểm được đưa ra.

Tỷ lệ chung chi – Về football và basketball, số tiền thắng cược là $100 cho mỗi $110 đặt cược trừ khi có ghi chú khác. Theo thường lệ khi bạn đặt cược, tiền nước sẽ như một phần cược của bạn. Do đó, $110 sẽ được đặt cược nếu bạn muốn thắng $100 cho cược cao thấp

Về điểm cao thấp baseball, tổng số điểm rất ít khi lên xuống. Thay vào đó tiền nước sẽ lên xuống. Vì vậy, tiền thắng cược của bạn sẽ tùy thuộc vào tiền nước tại thời điểm đặt cược.


 

Parlays - Đánh cặp (Parlay) là một nhóm cược thẳng cho điểm chấp/moneyline hoặc cao thấp được kết hợp lại thành 1 cược với số tiền thắng nhiều hơn (xem bảng dưới đây). Để được thắng parlay, tất cả các đội trong parlay phải thắng. Nếu có hòa, hủy bỏ, hoặc cược không được tính cho một đội hoặc nhiều hơn trong parlay của bạn, cược sẽ được tính với tiền thắng của số đội thấp hơn tiếp theo. Parlay 2 đội với một đội có kết quả hòa, hủy bỏ, hoặc không tính, sẽ trở thành cược đánh thẳng. Nếu tất cả các đội trong parlay của bạn là hòa, hủy bỏ, hoặc không tính, cược của bạn sẽ tính là HÒA và tiền đặt cược sẽ được hoàn lại vào tài khoản của bạn.

Bạn có thể đánh parlay các cược phụ của các trận đấu khác nhau vào cùng parlay và pha trộn các môn thể thao khác nhau. Parlay bao gồm điểm chấp, moneylines, hoặc tổng số điểm của mỗi đội trong hiệp 1, hiệp 2, từng phiên, và vòng của một sự kiện giống nhau được gọi correlated parlay và sẽ không được chấp nhận.

Cho hầu hết các môn thể thao, đánh parlay gồm điểm chấp hoặc moneyline cho đến điểm cao thấp sẽ được chấp nhận. Về football, bạn có thể parlay điểm chấp và điểm cao thấp cho cùng trận đấu khi tỷ lệ giữa điểm chấp và cao thấp lớn hơn 3 đến 1. Bạn có thể đánh parlay moneyline và cao thấp cho một số lựa chọn của baseball và hockey. Về baseball, hockey, soccers, và nhiều môn thể thao khác, parlay điểm chấp với điểm cao thấp không được chấp nhận..


 

Parlays Payoffs - - Tỷ lệ chung chi của Parlay tùy thuộc vào bao nhiêu đội được chọn và tiền nước của mỗi lựa chọn đó. Số tiền thắng cho football và basketball với tỷ lệ -110 được hiển thị dưới đây.

 

# Of Teams Parlay Payoff
2 2.64/1
3 6/1
4 12.3/1
5 25/1
6 47.5/1
7 91.5/1
8 175/1
9 360/1
10 645/1
11 1225/1
12 2345/1
13 4475/1
14 8545/1
15 16500/1

 

Open-Parlays - Cược Parlay Mở trên mạng có thể lên tới 14 đội. Bạn có thể thêm vào đội còn thiếu sau này nếu cược vẫn còn tồn tại (chưa có đội thua). Đội còn thiếu có thể thêm vào từng đội mỗi lần hoặc tất cả trong một lần, không có thời hạn cho parlay mở trừ khi có đội bị thua trong cược của bạn. Ban quản lý có quyền xóa các đội thiếu từ những cược và/hoặc vô hiệu hóa tính năng đánh open parlay từ các tài khoản bất cứ lúc nào.

Cách đóng Open Parlay


 

Teasers Teaser là kết hợp của nhóm cược thẳng và/hoặc cao thấp thành một cược. Sự khác biệt giữa parlay và teaser là số điểm bạn chọn được cộng thêm vào số điểm chấp ban đầu. Nếu điểm chấp ban đầu là -10 và bạn chọn mua 6 điểm, thì điểm chấp hiện tại là -4

Cũng giống như parlay, tất cả các đội trong teaser phải thắng để cược đó được tính là thắng. Loại cược này chỉ có cho Football and Basketball. Teasers chưa có cho baseball và hockey.

Teasers Payoffs –Tỷ lệ chung chi của teaser tùy thuộc vào bao nhiêu đội được chọn và bao nhiêu điểm được mua. Số tiền thắng cho football và basketball được hiển thị trong bảng dưới đây.

Ties Reduce Teasers - Nếu có một hoặc nhiều đội trong teaser của bạn bị hòa, cược của bạn sẽ giảm xuống mức trúng thấp hơn tiếp theo. Nếu teaser 2 đội, có một độ hòa và một đội thắng, thì teaser sẽ không tính và hoàn tiền lại.

Ties Win Teasers –Tất cả các đội hòa sẽ được tính thắng. Nếu một hoặc nhiều đội bạn chọn là hòa, các lựa chọn đó vẫn tính là thắng. Cho dù nếu tất cả các đội bạn chọn là hòa, vẫn được tính thắng trong “Teaser hòa sẽ thắng”. Trận đấu không được chơi hoặc không hoàn thành vào ngày dự kiến ban đầu sẽ không được tính là hòa. Nếu trận đấu bị hoãn hoặc hủy bỏ, teaser sẽ giảm xuống mức trúng thấp hơn tiếp theo.

Ties Lose Teaser –Bất kỳ các đội hòa sẽ tính là thua. Trận đấu không được chơi hoặc không hoàn thành vào ngày dự kiến ban đầu sẽ không tính là “hòa”. Nếu trận đấu bị hoãn hoặc hủy bỏ, teaser sẽ giảm xuống mức trúng thấp hơn tiếp theo.


Trong trường hợp mà teaser bị giảm xuống thành một đội do trận đấu bị hoãn hoặc hủy bỏ hoàn toàn, bạn được phép lựa chọn thay thế cho các đội hủy bỏ. Nếu có 2 đội hoặc nhiều hơn của teaser không có hủy bỏ, bạn không được phép lựa chọn thay thế. Bất kỳ 1 đội thua, cho dù đó là đội duy nhất còn lại của teaser, cược vẫn tính là thua.


Chúng tôi có quyền thay đổi tỷ lệ teaser trên một tài khoản bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Teaser sẽ luôn luôn được tính với các quy tắc tại thời điểm đặt cược.

Bảng tỷ lệ Teaser

Cách đóng Open Teaser


 

Open-Teasers Bạn có thể thêm vào đội còn thiếu sau này, nếu cược còn tồn tại (chưa có đội thua). Đội còn thiếu có thể thêm vào từng đội mỗi lần hoặc tất cả trong một lần, không có thời hạn cho teaser mở trừ khi có đội bị thua trong cược của bạn. Cược mở có sẵn cho Teaser bình thường, và Pleasers. Ban quản lý có quyền xóa các đội thiếu từ những cược và/hoặc vô hiệu hóa tính năng đánh cược mở từ các tài khoản bất cứ lúc nào


 

Pleasers - pleaser là một nhóm cược thẳng của football và/hoặc basketball được kết hợp lại thành một cược. Sự khác nhau giữa một pleaser và teaser là cá cược này bạn sẽ tăng thêm điểm chấp cho mỗi cược từ 6 tới 7 ½. Ví dụ điểm ban đầu là -10 và bạn chọn pleaser 6 điểm, thì điểm chấp cho pleaser sẽ là -16. Bạn chỉ có thể chọn điểm chấp hoặc cao thấp có thể có cho một số trận đấu. Teaser với lựa chọn “điểm chấp với điểm chấp”, “điểm chấp với cao thấp”, “cao thấp với cao thấp” trong cùng một trận sẽ không được chấp nhận.

 

6 Point Pleaser Examples:
Lines:
Dallas is (-3) over Washington
Pittsburgh is (-8) over Cleveland

A "Two team 6 point Pleaser" on Dallas and Pittsburgh would be as follows:
Dallas (-9)
Pittsburgh (-14)

A "Two team 6 point Pleaser" on Washington and Cleveland would be like this:
Washington (-3)
Cleveland (+2)

 

Pleasers Payoffs - Tiền thắng pleaser phụ thuộc vào bạn chọn bao nhiêu đội. Nếu có một hoặc nhiều đội hòa, cược sẽ giảm xuống mức kế tiếp thấp hơn của số đội. Nếu pleaser hai đội có 1 đội hòa và 1 đội thắng, thì pleaser sẽ được trả đồng số tiền. Hệ thống sẽ không tự động trả tiền, bạn phải liên hệ với dịch vụ khách hàng để tiền thắng được bỏ vào tài khoản. Nếu pleaser hai đội mà cả 2 đều hòa, cược này sẽ tính hòa.

Bảng tỷ lệ Pleaser


 

If-Bets (Win Only) - Cá cược này là một liên kết các cược được đánh tiếp theo nếu bạn thắng cược đầu tiên. Người chơi phải đặt cược mức tiền cố định cho cược đầu tiên. Cược mới có thể đặt với mức tiền cố định khác, dựa trên tiền thắng và và vốn của cược trước đó. Cược đầu tiên phải thắng để những cược sau được tính. Nếu cược đầu tiên hòa hoặc thua, những cược sau sẽ không tính. Khi mỗi cược thắng, những cược sau sẽ tính. Có thể lên đến 15 đội cho một If-Bet. Hạn chế cá cược (correlated) trong If-Bet sẽ giống như cho parlays. Nếu “action” được chọn cho cược đánh bạt (moneyline) của baseball, tổng số tiền đánh (risk amounts) tại thời điểm đặt cược If-Bet có thể vượt quá số tiền đặt cược ban đầu. Tiền đánh có thể tăng vì tỷ lệ cược thay đổi do người chọi thay đổi. Để tránh trường hợp tiền bị treo cho đến hết trận đấu, nên chọn listed pitchers (người chọi liệt kê) khi đặt cược If-Bet.

 

If-Bet Win Only Examples:

Example One:
Place a fixed wager on the St. Louis Rams (-7, -110) for $220 to win $200.

If the Rams win, a fixed wager, up to the payout amount of the previous wager may be placed on the next selection. The subsequent wager may risk up to the previous payout of $420.

A wager on the Detroit Lions (-3 -110) for $330 to win $300 is placed.

If the Lions also win, the player would collect winnings on both wagers with a total profit of $500.


Example Two:
Place a fixed wager on the St. Louis Rams (-7, -110) for $220 to win $200.

If the Rams win, a fixed wager, up to the payout amount of the previous wager may be placed on the next selection. The subsequent wager may risk up to the previous payout of $420.

A wager on the Detroit Lions (-3 -110) for $330 to win $300 is placed.

If the Lions selection loses, the player would collect winnings on the Rams (+$200) and lose (-$330) on the Lions.


Example Three:
Place a fixed wager on the St. Louis Rams (-7, -110) for $220 to win $200.

If the Rams lose, any further selections after the Rams selection will be "No Action". The player would lose only (-$220) on the first wager.


 

If-Bets (Win and Push) - Kiểu cược này giống như If-Bets (win only), nhưng trong trường hợp này, cược tiếp theo được tính nếu cược trước đó thắng HOẶC HOÀ.

 

If-Bets Win & Push Example:

Example One:
Place a fixed wager on the St. Louis Rams to win with spread of (-7).

If the Rams win or PUSH, a fixed wager, up to the original amount, is placed on the Detroit Lions to win with spread of (-3).

In the event of a push in initial game, If Detroit wins, player would win $100.00. If Detroit would lose, player would lose $110.00.


 

Rolling If-Bets (also known as Leverage Plays) – Rolling If-Bet (RIF) là những cược thẳng, parlay hoặc teaser được đặt dựa vào kết quả của những cược trước đang thi đấu hoặc chưa bắt đầu. Cược được đặt không thể là cược If-Bet hiện có, Reverse, hoặc các parlay hoặc teaser mở, hoặc tiền thưởng, Cược giảm tiền nước, Cược Future, Tỷ Lệ Châu Á, hoặc bất kỳ cược trên Super Lines hoặc Ultimate Lines. Bạn chỉ đặt cược RIF từ cược thẳng, một Teaser, hoặc là mộ Parlay trên Sportbooks Main. Các cược RIF If-Wins-or-Push sẽ tính cho cược kế tiếp nếu cược trước đó thắng, hòa, hủy bỏ hoặc không tính.

How to place a RIF –Sau khi đăng nhập vào Sportsbook, chọn vào Straight & RIF, Parlay hoặc Teaser từ menu của cột bên trái. RIF chỉ có khi bạn chọn một trong những lựa chọn này. Cược RIF sẽ không có khi bạn chọn Bet The Board. Lựa chọn cược Thẳng, Parlay hoặc Teaser của bạn. Sau đó bạn có thể nhập vào số tiền cược của bạn. Để cược RIF, bấm vào nút IF kế bên số tiền cược.

 

How to place an If Bet

 

Sau khi bấm vào nút IF, một hiển thị sẽ cho bạn thấy tất cả các cược bạn có thể dùng cho RIF:

 

How to place an If Bet

 

Sau đó bạn phải chọn loại cược của RIF: Win Only hoặc Win/Push. Số tiền bạn có thể cược phụ thuộc vào các cược đang chờ mà bạn đã chọn.

 

How to place an If Bet

 

Sau khi chọn xong, bạn sẽ thấy khung xác nhận của RIF hiện lên. Số tiền BỎ RA (Risk) hoặc ĐỂ THẮNG (To Win) sẽ tự động được ghi vào ô để nhập số tiền, nhưng bạn có thể sửa đổi số tiền ít hơn nếu muốn.

 

How to place an If Bet

 

Bạn sẽ được yêu cầu nhập mât khẩu để xác nhận. Sau khi bạn nhập mật khẩu bấm vào Continue và cược RIF của bạn hoàn tất. Chú ý! Nếu bạn chỉ nhập vào số tiền Bỏ Ra (Risk) hoặc Để thắng (Win), và không chọn vào cược đang chờ, cược đó sẽ không xem như là Rollin-If Bet, và sẽ xem như cược thẳng, parlay hoặc teaser, tùy theo bạn chọn lúc đầu.

Rolling If-Bet (RIF) Rules - Khi bạn đặt cược RIF từ một Parlay và có cược baseball với lựa chọn tất cả người chọi đều tính, bạn chỉ có thể sử dụng tiền vốn của Parlay đầu tiên cho cược tiếp theo. Trong trường hợp khác, cược Baseball được đặt với người chọi được liệt kê (hoặc Điểm chấp hoặc Cao thấp), bạn có thể dùng tiền thắng cộng vốn để đặt cược tiếp theo.

Nếu bạn có Parlay hoặc Teaser và bất kỳ đội nào hòa/hủy bỏ, số tiền cược cho RIF If-Wins-Only là số tiền vốn cộng với tiền thắng cho các đội còn lại. Số tiền này sẽ được trả vào tài khoản nếu cược hoàn thành vào lúc đó. Nếu cược đặt tiếp theo của một RIF If-Wins-Only nhiều hơn số tiền thắng, cược sẽ không tính. Ngay cả khi có một hoặc nhiều cược hòa/hủy, miễn số tiền vốn và thắng đủ cho số tiền đặt cược của RIF If-Wins-Only, cược sẽ tính.

Các cược Correlated RIF sẽ bị hủy hoặc chia thành các cược thẳng với số tiền vốn được chia đều. Correlated RIF gồm có: nhiều lựa chọn trên cùng một đội/cầu thủ trong cùng sự kiện, và ngược lại, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào khách trong đó một sự kiện ảnh hưởng trực tiếp đến các lựa chọn tiếp theo của cược, kể cả các cược trong trận đấu (House Live Wagering). Người chơi sẽ không bao giờ nhận được lợi ích nếu có bất kỳ nghi ngờ về correlated RIF và tiền thắng sẽ bị hủy bỏ mà không cần cảnh báo trước.


 

Round Robin -Dễ dàng chuyển parlay thành Round Robin. Cược Round Robin là một phương pháp cược bao của parly. Chúng tôi sẽ tự động tính toán các kết hợp cho bạn. “Round Robin với 2’s, 3’s” sẽ bao gồm tất cả các cách trúng của parlay 2 và 3 đội. Số tiền vốn đặt cược được nhập vào sẽ là số tiền bạn muốn cho mỗi kết hợp. How to place a Round Robin bet - Khi bạn đăng nhập vào Sportsbook, bấm vào Parlay ở cột phía bên trái. Lựa chọn đội cho Parlay của bạn. Kiểm tra các lựa chọn của bạn. Bên dưới lựa chọn, bạn có thể thay đổi “Single Parlay” thành “Round Robin” mà bạn muốn.

 

Round Robin

 

Khi đã chọn xong kiểu Round Robin bạn muốn, bạn sẽ được yêu cầu nhập vào số tiền. Một màn hình sẽ hiển thị các cược của bạn. Vui lòng xác minh các cá cược, sau đó bấm chập nhận (Submit).

 

Round Robin

 

Để kiểm tra tình trạng cược của bạn, chỉ cẩn bấm vào “Pending Wagers” trong thanh công cụ.

 

Reverses - Cược reverse (hay còn gọi là action reverse) là cược mà số tiền thắng của đội trước sẽ cược hết vào đội sau và ngược lại

 

For Example: (using Football and Baseball):

The First Part:
Philadelphia Eagles -8 $110 to win $100 Double Action (If win, push, no action, or cancelled)

Then:
Cleveland Indians (-175) Risk $110 to win $63

Second Part:
Cleveland Indians (-175) $110 to win $63 Double Action (If win, push, no action, or cancelled)

Then:
Philadelphia Eagles -8 Risk $110 to win $100

Total Risk – $220 (maximum risk) to win $326

 

Kết quả có thể xảy ra:

Nếu cả hai đội Eagles và Indians đều thắng, bạn sẽ thắng $163 cho phần đầu và $163 trên phần đảo ngược lại, tổng số tiền thắng là $326

Nếu Eagles thắng và Indians thua, bạn sẽ thua $10 cho phần đầu và $110 cho phần đảo ngược lại, tổng số tiền thua là $120

Nếu Indians thắng và Eagles thua, bạn sẽ thua $110 cho phần đầu, và $47 cho phần đảo ngược lại, tổng số tiền thua là $157.

Nếu một đội thắng, hòa, hoặc hủy bỏ và đội kia thua, bạn sẽ thua $220

Nếu một đội thắng, hòa, hoặc hủy bỏ và đội kia thắng, bạn sẽ thắng $126 (63+63) nếu Indians thắng hoặc $200 (100+100) nếu Eagles thắng.


 

Asian Handicaps - Cá cược này rất phổ biến cho các trận soccer. Asian handicap có thể sử dụng cho các môn thể thao khách như football, baseball, basketball, hockey, và các sự kiện khác khi có điểm chấp được sử dụng. An Asian handicap operates in a similar way to the traditional handicap. But there is a guarantee of funds being won or lost on each selection. There will be two handicaps listed for a game. Asian handicap được tính tương tự như điểm chấp thông thường. Nhưng có sự đảm bảo vệ số tiền thắng hoặc thua trên mỗi lựa chọn. Sẽ có hai kèo liệt kê cho một trận đấu.

 

Example:

Arsenal -½, -1       -130
Chelsea +½, +1   +110

 

Nếu bạn chọn Arsenal và cược $260 để thắng $200, trên thực tế cược của bạn sẽ là -½ -130 $, đánh $130 để thắng $100, và Arsenal – 1 -130 đánh $130 để thắng $100.

Nếu Arsenal thắng hai trái hoặc nhiều hơn, bạn sẽ thắng cả hai phần cho cược của bạn. Tiền thắng sẽ là $200

Nếu Chelsea thắng hoặc trận đấu kết thúc hòa, bạn sẽ thua cả hai phần cho cược của bạn. Tiền thua sẽ là $260

Nếu Arsenal thắng với chính xác 1 trái, bạn sẽ thắng cho phần -½ và hòa phần -1. Tiền thắng sẽ là $100.

Nếu bạn chọn Chelsea và cược $200 để thắng $210, thực tế cược của bạn sẽ là +½ +110 đánh $100 để thắng $110, và Chelsea +1 +110 đánh $100 để thắng $110.

Nếu Arsenal thắng hai trái hoặc nhiều hơn, bạn sẽ thua cả 2 phần cược của bạn. Tiền thua sẽ là $200.

Nếu Chelsea thắng hoặc trận đấu kết thúc hòa, bạn sẽ thắng cả hai phần cho cược của bạn. Tiền thắng sẽ là $220.

Nếu Arsenal thắng với chính xác 1 trái, bạn sẽ thua cho phần +½ và hòa phần -1. Tiền thua sẽ là $100.

Điểm cao thấp cũng có thể chia ra, và tính tương tự như Asian handicaps. Ví dụ, nếu đặt cược trận Arsenal/Chelsea dưới 2½, 3 -110, phân nữa cược sẽ là dưới 2½, và phân nửa sẽ là dưới 3. Cũng giống như Asian handicap cho cược của điểm chấp, người chơi có thể thắng/thua hết hoặc phân nửa cá cược tùy thuộc vào kết quả của tổng số bàn thắng

 


 

Point Buying

Mua điểm là di chuyển điểm chấp vế phía có lợi cho bạn. Khách hàng có thể mua nửa điểm cho điểm chấp và cao thấp của football và basketball khi đặt cựơc thẳng hoặc parlay. Không thể mua điểm cho hiệp 1 và nghỉ giải lao giữa trận. Mỗi nửa điểm mua sẽ tăng giá cho các điểm tiếp theo. Điểm mua tối đa trong phạm vi từ 1/2-20 dựa trên các giải đấu thể thao. Điểm “3” và “7” trong footall là những điểm quan trọng. Giá sẽ mắc hơn để mua vào hoặc ra những con số này. Số tiền của việc trả thêm sẽ khác nhau cho từng giải đấu.