American Lines

 

Nếu bạn đang tìm kiếm các cá cược thể thao phổ biến nhất có sẵn, bạn có thể tìm thấy bất kỳ và mọi sự kiện trong sportbook mới của chúng tôi ‘American Lines’. Với các kèo hàng ngày về tất cả các môn thể thao yêu thích của bạn; bao gồm, futures, props, cược trực tiếp và hơn thế nữa!

 

Các quy tắc & loại cược cho American Lines: bấm vào đây


Tìm American Lines ở đâu

 

Đăng nhập, tìm menu Sports, và bấm vào "American Lines" để truy cập.


 

 

Danh sách Sports (cột bên trái) bao gồm:

  • Search: Để try cập nhanh hơn cho Game(s), Kèo và Props bạn muốn.
  • Up Next: Games sắp bắt đầu chơi.
  • Featured: Games được liên kết với cào kèo đặc biệt như Series Price, Player & Game Pros, v.v.
  • Commercial Live: Kèo đươc cung cấp trực tiếp cho các game chính, trong giờ quảng cáo.
  • Sports: Tất cả 4 môn thể thao chính (Football, Basketball, Hockey & Baseball) bao gồm các giải không chuyên nghiệp phổ biến và các kèo đặc biệt, cũng như nhiều lựa chọn cho các môn không chính như Tennis, Martial Arts, Boxing, Golf, Soccer, Cricket, Auto Racing và nhiều hơn. .

 

 

Thể loại cược (cột bên phải) bao gồm:

  • -Straight.
  • -Parlay. (correlation rules apply*)
  • -Teaser. (correlation rules apply*) (Odds**)
  • -If Bet. (correlation rules apply*)
  • -Reverse (2-way If Bets).

 

Trong màn hình của máy tính, các tùy chọn sẽ hiển thị trên một màn hình..


(Correlation rules apply*): Một số loại cược nhất định hạn chế những kèo bạn có thể kết hợp trong cùng một cược, dựa trên đặc điểm về các kết quả của chúng có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Bất cứ khi nào một kèo bị giới hạn cho loại cược cụ thể đó, nó sẽ nằm trong “Show Unavailable” và như đã đề xuất,sẽ không chơi được cho loại cược cụ thể đó.


(Teaser odds**): Mỗi lựa chọn Teaser sẽ liên kết với tỷ lệ cược được cung cấp.