Lotto ProBullet PointRules Bullet PointMobile Bullet PointDesktop & Tablet
Bullet PointFeatures Bullet PointPayouts Bullet PointState Listings

Với các ưu đãi xổ số độc quyền mà những cửa hàng ở địa phương của bạn không thể có được, chúng tôi là cửa hàng trực tuyến của bạn để chơi xổ số Chọn 2, Chọn 3, Chọn 4 hoặc Chọn 5 của bất kỳ tiểu bang nào - dẫn đầu với các khoản thanh toán tốt nhất!

$1.00 của vé Pick 2 ở đây được trả $90

$1.00 của vé Pick 3 ở đây được trả $900

$1.00 của vé Pick 4 ở đây được trả $9000

$1.00 của vé Pick 5 ở đây được trả $90000

Chơi trước và không bao giờ bỏ lỡ các lần xổ số nữa!

Khi nói đến sự tiện lợi của Lotto, Lucky99 chiếm ưu thế. Bạn không còn phải vội vã đến cửa hàng ngay trước khi bản giờ xổ số bắt đầu. Thay vào đó, bạn có thể mua trước vé xổ số cho cả tháng. Chưa bao giờ có cách nào dễ dàng hơn để chơi xổ số.

Với các chế độ xem khác nhau, bạn luôn dễ dàng mua vé số trên các thiết bị khác nhau, Điện thoại hoặc Máy tính. Chọn giữa chế độ xem tất cả Classic View hoặc chế độ Lotto view để xem từng bước giống như được hướng dẫn.

Quy tắc Lotto: Biết thêm


Mobile

Chơi ở nhà hoặc khi đang đi trên đường với chế độ Lotto View được tối ưu hóa cho thiết bị di động. Bạn có thể từng bước chọn để tự mua vé số của mình.

Cách để chơi: Lotto View


Desktop & Tablet

Bạn có thể tận hưởng phòng Lotto của chúng tôi khi lựa chọn góc nhìn thuận tiện và cách chơi của bạn. Chế độ Lotto View cho phép bạn chọn từng bước các lựa chọn của bạn và Classic View cho phép bạn xem tất cả trên một màn hình.

Cách để chơi: Lotto View


Cách để chơi: Classic View


Features

Phòng Lotto của chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn để giúp bạn chơi xổ số dễ dàng. Hãy làm quen để bạn có thể tận dụng tối đa!

Xem vé số của bạn, xem lại kết quả xổ số trong quá khứ, tùy chỉnh hồ sơ của bạn, thay đổi cài đặt của bạn và gửi phản hồi của bạn để chúng tôi có thể làm cho trải nghiệm tốt hơn nữa. Hãy tiếp tục và kiểm tra các tính năng của Lotto trong thiết bị yêu thích của bạn!

Tính năng Lotto: Learn more


Payouts

Phần sau đây cho thấy cách trả tiền thắng cho tất cả các kết hợp số thẳng (straight) và số boxed. iền thắng cao nhất đến từ các vé straight với các số trúng theo thứ tự chính xác. Những lượt chơi này bị hạn chế nhất, ít cơ hội thắng hơn. Bất kỳ 5 số trúng thưởng nào từ 00000 đến 99999 xuất hiện theo thứ tự chính xác mà bạn chọn sẽ trả 90,000 cho 1.

Chơi boxed thắng khi hai, ba, bốn hoặc năm số của bạn xuất hiện ở một trong các thứ tự được hiển thị trên bảng xổ số. Ví dụ: 3-way box là một dãy số có 3 chữ số (có 2 chữ số giống nhau) xuất hiện theo thứ tự bất kỳ và trả 300 cho 1. Xem thêm các tùy chọn bên dưới và thử vận may tốt nhất của bạn!

Tiền thắng tối đa cho một lần xổ là $100,000

Combination Example Payout
Straight
Any 2-digit number from 00 to 99.
12
(exact order)
90 to 1
2-Way (Box)
Any 2-digit number with all different digits.
12
(any order)
45 to 1
Combination Example Payout
Straight
Any 3-digit number from 000 to 999.
123
(exact order)
900 to 1
6-Way (Box)
Any 3-digit number with all different digits.
123
(any order)
150 to 1
3-Way (Box)
Any 3-digit number with 2 digits the same.
112
(any order)
300 to 1
Combination Example Payout
Straight
Any 4-digit number from 0000 to 9999.
1234
(exact order)
9,000 to 1
24-Way (Box)
Any 4-digit number with all different digits.
1234
(any order)
375 to 1
12-Way (Box)
Any 4-digit number with 2 digits the same.
1123
(any order)
750 to 1
6-Way (Box)
Any 4-digit number with 2 sets of 2 digits the same.
1122
(any order)
1,500 to 1
4-Way (Box)
Any 4-digit number with 3 digits the same.
1112
(any order)
2,250 to 1
Combination Example Payout
Straight
Any 5-digit number from 00000 to 99999.
12345
(exact order)
90,000 to 1
120-Way (Box)
Any 5-digit number with all different digits.
12345
(any order)
750 to 1
60-Way (Box)
Any 5-digit number with 2 digits the same.
11234
(any order)
1,500 to 1
30-Way (Box)
Any 5-digit number with 2 sets of 2 digits the same.
11223
(any order)
3,000 to 1
20-Way (Box)
Any 5-digit number with 3 digits the same.
11123
(any order)
4,500 to 1
10-Way (Box)
Any 5-digit number with 2 sets of 2 and 3 digits the same.
11222
(any order)
9,000 to 1
5-Way (Box)
Any 5-digit number with 4 digits the same.
11112
(any order)
18,000 to 1

State Listings

Danh sách sau đây hiển thị các lần xổ số chúng tôi cung cấp cho Pick 2, Pick 3, Pick 4, and Pick 5. Thời gian hiển thị chomỗi lần xổ số theo Giờ Miền Đông (ET).

Các lần xổ số có dấu (*) sẽ không được xổ vào ngày Chủ nhật.

DC Midday 1:45 PM ET
DC Evening 7:45 PM ET
FL Midday 1:00 PM ET
FL Evening 9:15 PM ET
ON Midday 1:45 PM ET
ON Evening 10:15 PM ET
PA Day 12:50 PM ET
PA Evening 6:25 PM ET
PR Midday 9:00 AM ET*
PR Evening 4:00 PM ET*
QC Evening 8:50 PM ET
W. Canada Evening 8:50 PM ET

*Not played on Sundays

AR Midday 1:44 PM ET*
AR Evening 7:44 PM ET
AZ Evening 8:45 PM ET
CA Midday 3:45 PM ET
CA Evening 9:15 PM ET
CO Midday 3:10 PM ET
CO Evening 9:15 PM ET
CT Midday 1:45 PM ET
CT Night 10:14 PM ET
DC Midday 1:45 PM ET
DC Night 10:59 PM ET
DE Midday 1:25 PM ET
DE Evening 7:00 PM ET
FL Midday 1:00 PM ET
FL Evening 9:15 PM ET
GA Midday 12:14 PM ET
GA Evening 6:44 PM ET
GA Night 10:35 PM ET
IA Midday 12:58 PM ET
IA Evening 8:58 PM ET
ID Midday 3:44 PM ET
ID Night 9:45 PM ET
IL Midday 1:25 PM ET
IL Evening 10:05 PM ET
IN Midday 12:59 PM ET
IN Evening 8:59 PM ET
KS Midday 1:55 PM ET
KS Evening 9:55 PM ET
KY Midday 1:05 PM ET
KY Evening 10:45 PM ET
LA Night 10:25 PM ET
ME, NH & VT Midday 12:49 PM ET
ME, NH & VT Evening 6:39 PM ET
MI Midday 12:24 PM ET
MI Evening 6:53 PM ET
MN Evening 7:00 PM ET
MO Midday 1:30 PM ET
MO Evening 9:40 PM ET
MS Midday 3:15 PM ET
MS Night 10:00 PM ET
NC Midday 2:45 PM ET
NC Evening 10:50 PM ET
NE Evening 9:15 PM ET
NJ Midday 12:40 PM ET
NJ Evening 10:40 PM ET
NM Midday 2:45 PM ET
NM Evening 11:15 PM ET
NY Midday 2:00 PM ET
NY Evening 10:00 PM ET
OH Midday 12:14 PM ET
OH Evening 7:14 PM ET
OK Evening 9:45 PM ET
ON Midday 1:45 PM ET
ON Evening 10:15 PM ET
PA Midday 12:50 PM ET
PA Evening 6:25 PM ET
PR Midday 9:00 AM ET*
PR Evening 4:00 PM ET*
QC Evening 8:50 PM ET
SC Midday 12:30 PM ET*
SC Evening 6:30 PM ET
TN Morning 9:53 AM ET*
TN Midday 12:53 PM ET*
TN Evening 6:53 PM ET
TX Morning 10:44 AM ET*
TX Day 1:10 PM ET*
TX Evening 6:43 PM ET*
TX Night 10:55 PM ET*
VA Midday 1:38 PM ET
VA Night 10:30 PM ET
WA Night 10:30 PM ET
W. Canada Evening 8:50 PM ET
WI Midday 2:00 PM ET
WI Evening 9:30 PM ET
WV Evening 6:34 PM ET*

*Not played on Sundays

A. Canada Night 10:15 PM ET
AR Midday 1:44 PM ET*
AR Evening 7:44 PM ET
CA Evening 9:15 PM ET
CT Midday 1:45 PM ET
CT Night 10:14 PM ET
DC Midday 1:45 PM ET
DC Night 10:59 PM ET
DE Midday 1:25 PM ET
DE Night 7:00 PM ET
FL Midday 1:00 PM ET
FL Evening 9:15 PM ET
GA Midday 12:14 PM ET
GA Evening 6:44 PM ET
GA Night 10:35 PM ET
IA Midday 12:58 PM ET
IA Evening 8:58 PM ET
ID Midday 3:44 PM ET
ID Night 9:45 PM ET
IL Midday 1:25 PM ET
IL Evening 10:05 PM ET
IN Midday 12:59 PM ET
IN Evening 8:59 PM ET
KY Midday 1:05 PM ET
KY Evening 10:45 PM ET
LA Night 10:25 PM ET
MA Midday 1:45 PM ET
MA Evening 8:45 PM ET
ME, NH & VT Midday 12:49 PM ET
ME, NH & VT Evening 6:39 PM ET
MI Midday 12:24 PM ET
MI Evening 6:53 PM ET
MO Midday 1:30 PM ET
MO Evening 9:40 PM ET
MS Midday 3:15 PM ET
MS Night 10:00 PM ET
NC Midday 2:45 PM ET
NC Evening 10:50 PM ET
NJ Midday 12:40 PM ET
NJ Evening 10:40 PM ET
NM Midday 2:45 PM ET
NM Evening 11:15 PM ET
NY Midday 2:00 PM ET
NY Evening 10:00 PM ET
OH Midday 12:14 PM ET
OH Evening 7:14 PM ET
ON Midday 1:45 PM ET
ON Evening 10:15 PM ET
OR (1 pm) 3:44 PM ET
OR (4 pm) 6:44 PM ET
OR (7 pm) 9:44 PM ET
OR (10 pm) 11:59 PM ET
PA Midday 12:50 PM ET
PA Evening 6:25 PM ET
PR Midday 9:00 AM ET*
PR Evening 4:00 PM ET*
QC Evening 8:50 PM ET
RI Midday 1:15 PM ET
RI Evening 6:15 PM ET
SC Midday 12:30 PM ET*
SC Evening 6:30 PM ET
TN Morning 9:53 AM ET*
TN Midday 12:53 PM ET*
TN Evening 6:53 PM ET
TX Morning 10:44 AM ET*
TX Day 1:10 PM ET*
TX Evening 6:43 PM ET*
TX Night 10:55 PM ET*
VA Midday 1:38 PM ET
VA Night 10:30 PM ET
W. Canada Evening 8:50 PM ET
WI Midday 2:00 PM ET
WI Evening 9:30 PM ET
WV Evening 6:34 PM ET*

*Not played on Sundays

DC Midday 1:45 PM ET
DC Evening 7:45 PM ET
FL Midday 1:00 PM ET
FL Evening 9:15 PM ET
GA Midday 12:14 PM ET
GA Evening 6:44 PM ET
LA Night 10:25 PM ET
OH Midday 12:14 PM ET
OH Evening 7:14 PM ET
PA Day 12:50 PM ET
PA Evening 6:25 PM ET
VA Midday 1:38 PM ET
VA Night 10:30 PM ET